4. Priser

Kontigenten er delt opp i to deler:
Medlemsavgift og treningsavgift

Medlemsavgiften er 370 kroner pr år og dekker medlemskap i TIL Hovding samt forsikring og administrasjonsgebyr. Medlemsavgiften kommer i tillegg til prisene under og skal kun betales 1 gang pr år og kan trekkes fra dersom man har betalt den på andre partier i turngruppen, fotballgruppen eller friidrettsgruppen i Hovding.

Treningsavgiften varierer og må betales for hvert parti man deltar på. Denne står oppført i listene nedenfor.

Følgende partier faktureres ved oppstart for hele året.

Gymlek Kr 750 pr år
Idrettskolen Kr 850 pr år
Turn nybegynner Kr 850 pr år
Troppsgymnastikk aspirant Kr 950 pr år
Troppsgymnastikk rekrutt/junior Kr 1250 pr år
Dans Kr 850 pr år
Damer program junior, Damer program, Kross Kr 850 pr år
Gymnastikk for voksne, Pilates Kr 850 pr år

Følgende partier faktureres per halvår:

Eldretrim Kr 750 pr år

Legg igjen en kommentar