Forsikring

TIL Hovding er tilsluttet Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) og er dermed kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Alle som har betalt medlemskontigent er omfattet av denne forsikringen. Se hva den inneholder her.

Konkurranseutøvere (trampett rekrutt) må i tillegg betale en konkurranselisens til NGTF. Giro sendes fra Norges- Gymnastikk og Turnforening og det er også de som skal motta innbetalingen. Konkurranselisensen betales årlig.

Lisensen koster kr. 100,- for utøvere 11-12 år,
kr. 400,- for utøvere f.o.m det året de fyller 13 år.

Utøvere som er 10 år eller yngre må ikke løse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 11 år.

Legg igjen en kommentar