Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er delt inn i tre partier basert på alder og kompetanse:

Troppsgymnastikk aspirant (trampett/tumbling) (4.-5. klasse)

Troppsgymnastikk rekrutt (trampett/tumbling) (5.-7. klasse)

Troppsgymnastikk junior (trampett/tumbling) (fra 7.klasse)

Alle som er nye på turn i Hovding begynner på enten turn nybegynner eller troppsgymnastikk aspirant. Trenere kan så vurdere om gymnasten trenger mer utfordringer. Det året man blir 11 år kan man gå over til rekrutt dersom man kan det elementære. Dette blir vurdert av trener. Opprykk til junior skjer tidligst det kalenderåret man fyller 13 år forutsatt riktig kompetanse. Rekrutt og junior deltar i konkurranser.

I Hovding Turn konkurrerer vi i turngrenen troppsgymnastikk. Troppsgymnastikk består av tumbling, trampett og frittstående. Sisnevnte gren; frittstående konkurerrer vi ikke i per dags dato.

Tumbling er en matte på 13-15 metter med sprett i og landingsmatte i enden. Gymnastene ufører 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal gjøres i strøm, dvs. lik avstand mellom gymnastene og uten steg i mellom. Seriene skal stige i vanskelighetsgrad og inneholde variasjon i rotasjonsretning og med ulike momenter.

Trampett er en liten trampoline med tilløp og landingsmatte. Gymnastene utfører 3 akrobatiske hopp til musikk. Som i tumbling skal de utføres til musikk, i strøm og stige i vanskelighetsgrad.

I troppsgymnastikk kreves det blant annet styrke, smidighet, koordinasjon og kondisjon. Gymnastene må være motivert til trening og gjøre en god innsats på treningene. Vi konkurrerer i både Kretsklasse og Nasjonal klasse i konkurranser omtrent 2 ganger i semesteret i Hovding. I tillegg er vi med på ulike treningssamlinger, oppvisninger og turnstevne (som Gymfest i Vest).

Informasjon og forventninger fra trenerne

 For treningstider se her

Meld på

Legg igjen en kommentar