Politiattest

Alle instruktører i frivillige organisasjoner må levere politiattest. Etter at skjema er fylt ut må det leveres til kontaktperson i turngruppen som bekrefter søknaden og sender den til politiet. Når søknaden er godkjent må den igjen vises frem for kontaktperson.

Fyll ut skjema her

Kontaktperson i Hovding Turn: Hege Klausen

Politiattest trenger kun fylles ut for nye instruktører. Dersom du allerede har fått godkjent politiattest og vist frem til Hovding trenger du ikke gjøre det flere ganger.