Beate Almli Hagland

Beate Almli Hagland er i år trener for Idrettskolen 1. og 2. trinn.

Hun bor på Hylkje og har selv to barn på hhv 6 og 13 år. Beate har vært trener i allidrett, orientering, gymlek 2-3, gymlek 4-5 og har også vært lærervikar i gym for grunnskolen. Hun har selv drevet med fotball, turn, riding, kickboxing og orientering i mange år. I voksen alder blir det helst trening på helsestudio.

Hun har følgende relevante kurs: A-kurs, barneidrettstrener, idrettsskadekurs og førstehjelpskurs.

Til daglig jobber Beate som regionleder i ÅF (innen bygg og anleggsbransjen).
Beate