Påmelding

Vi ser at en del av gymnastene ennå ikke er påmeldt. I tillegg til at vi er avhengig av kontingent for å drive idrettslaget, så er påmelding helt nødvendig for å få tilsendt viktig informasjon  og ikke minst for å være forsikret på trening. Vi anmoder derfor alle om å kontrollere at de har meldt på seg selv/sitt barn og betalt kontingent for sesongen 16/17.