Viktig! Endring for turn 3.klasse

Som følge av veldig mange påmeldte til turn nybegynner ser vi oss nødt til å dele opp dette partiet. 2.klassingene fortsetter med dagens treningstidspunkt, mens 3.klassingene får ny treningstid torsdager 18.30-19.45 sammen med aspirantene. Dette gjelder fra uke 38. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle og håper endring av tidspunkt ikke skaper for store problemer for gymnastene.